Cách đếm số lượng đồ vật - Anon japan school

Chữ Hán

 

Phiên âm

 

Nghĩa từ vựng

 

ひとつ

 

Hitotsu

 

1 cái

 

ふたつ

 

futatsu

 

2 cái

 

みっつ

 

mittsu

 

3 cái

 

よっつ

 

yottsu 

 

4 cái

 

 いつつ

 

itsutsu

 

5 cái

 

むっつ

 

 muttsu

 

6 cái

 

ななつ

 

nanatsu

 

7 cái

 

やっつ

 

 yattsu

 

8 cái

 

ここのつ

 

kokonotsu

 

9 cái

 

 とお

 

too

 

10 cái

 

 

 

Anon xin hướng dẫn từ vựng mới hôm nay về chủ đề đếm số lượng của những đồ vật thường dùng hàng ngày.

 

#nhậtngữAnonJapanSchool

 

Cập nhật thông tin mới cùng các bài học từ page  và website:

 

 

Hotline: +1-657-232-0311


Website: https://anonvietnam.vn

 

Facebook: https://www.facebook.com/anonvietnam.vn/

 

Tin mới