Web Developer


Mức lương: $500 - $1000

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

Anon cần tuyển gấp 3 ứng viên Front-end/Back-end Developer chuyên xây dựng về website.
Yêu cầu:
- Biết cắt HTML & CSS
- Biết sử dụng CSS framework bootstrap
- Javascript, Jquery...
- PHP & Mysql (sử dụng framework codeigniter) 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 

- Web markup
- HTML5, CSS3
- Bootstrap 2 or 3 and Responsive Web
- AngularJS or ReactJS
- PHP
- PostgreSQL
- SQL, GIT
- Agile/SCRUM