Ngày tháng trong Tiếng Nhật (P2)- Tháng trong năm

Ngày tháng trong Tiếng Nhật- Nhật ngữ Anon (P1)- Ngày trong tháng

Tháng trong năm

 

Tiếng Việt Tiếng Nhật Phiên âm Kanji
Tháng 1 いちがつ ichigatsu 一月
Tháng 2 にがつ nigatsu 二月
Tháng 3 さんがつ sangatsu 三月
Tháng 4 しがつ shigatsu 四月
Tháng 5 ごがつ gogatsu 五月
Tháng 6 ろくがつ rokugatsu 六月
Tháng 7 しちがつ shichigatsu 七月
Tháng 8 はちがつ hachigatsu 八月
Tháng 9 くがつ kugatsu 九月
Tháng 10 じゅうがつ juugatsu 十月
Tháng 11 じゅういちがつ juuichigatsu 十一月
Tháng 12 じゅうにがつ juunigatsu 十二月
Tháng mấy なんがつ nangatsu 何月

Ngày tháng trong Tiếng Nhật (P3)- Năm và các mùa trong năm

Nếu bạn chưa biết bắt đầu học tiếng Nhật từ đâu, hãy tham khảo các khóa học của Nhật ngữ Anon tại:

Website: https://anonvietnam.vn

Facebook: Nhật ngữ Anon

Hotline: +1-657-232-0311

1590 Adams Avenue, Unit 1845 Costa Mesa, California, 92626, USA

 

Tin mới